Om met Valys te kunnen reizen heeft u een Valyspas nodig. U komt in aanmerking voor een pas als u één van de volgende documenten heeft:

  • een bewijs van de gemeente dat u recht heeft op Wmo-vervoer (zoals bijvoorbeeld een Regiotaxipas);
  • een bewijs van de gemeente dat u recht heeft op een Wmo rolstoel of -scootmobiel;
  • een gehandicaptenparkeerkaart van de gemeente;
  • een OV-Begeleiderskaart;
  • een verklaring van, of namens, uw gemeente dat, ondanks dat u niet beschikt over bovenstaande documenten, er wel een noodzaak voor bovenregionaal vervoer bestaat.

In deze laatste verklaring neemt de gemeente de volgende aspecten op:

Waaruit bestaat de mobiliteitsbeperking van meneer/mevrouw? Bijvoorbeeld: Meneer/mevrouw kan boven de 5 zones of 25 km niet zonder ondersteuning reizen omdat hij/zij maximaal 100 meter kan lopen*
*Noem hier de mobiliteitsbeperking. In dit voorbeeld: maximaal 100 meter lopen.

Waarom komt meneer/mevrouw niet in aanmerking voor een van de vier bovenste voorzieningen? Bijvoorbeeld: De lokale vervoersbehoefte van meneer/mevrouw wordt [op deze wijze] ingevuld, waardoor niet aan de eisen van de eerste vier documenten wordt voldaan.

NB: Bij de beantwoording van deze vragen, dient de gemeente geen medische gegevens op te geven.

U heeft uw Valyspas het snelst in huis als u de aanvraag digitaal doet via pasaanvraag.nl. Ook kunt u per post een pas aanvragen. U dient dan een kopie van een van bovengenoemde vijf documenten, samen met een pasfoto, kopie van een geldig identiteitsbewijs en een volledig ingevuld Valys aanvraagformulier op te sturen naar Valys. Vervolgens wordt beoordeeld of uw informatie volledig is en of u inderdaad in aanmerking komt voor Valys vervoer. Indien dit het geval is, ontvangt u binnen twee weken uw pas en kunt u op stap. Een Valys aanvraagformulier kunt u hier aanvragen of doe uw aangifte digitaal hier.

De kosten van een Valyspas bedraagt €6,80.

Voor informatie over het Hoog Persoonlijk Kilometerbudget (HPKB) kunt u terecht op de website van HoogPKB. Indien u in aanmerking komt, kunt u hier digitaal een Hoog Persoonlijk Kilometerbudget aanvragen.