Om met Valys Vrij te kunnen reizen heeft u een Valyspas nodig. U komt in aanmerking voor een pas als u één van de volgende documenten heeft:

  • een bewijs van de gemeente dat u recht heeft op Wmo-vervoer (zoals bijvoorbeeld een Regiotaxipas);
  • een bewijs van de gemeente dat u recht heeft op een Wmo rolstoel of -scootmobiel;
  • een gehandicaptenparkeerkaart van de gemeente;
  • een OV-Begeleiderskaart.

U heeft uw Valyspas het snelst in huis als u de aanvraag digitaal doet via pasaanvraag.nl. Ook kunt u per post een pas aanvragen. U dient dan een kopie van een van deze documenten, samen met een pasfoto, kopie identiteitsbewijs en een volledig ingevuld Valys aanvraagformulier op te sturen naar Valys. Vervolgens wordt beoordeeld of uw informatie volledig is en of u inderdaad in aanmerking komt voor Valys vervoer. Indien dit het geval is, ontvangt u binnen twee weken uw pas en kunt u op stap. Een Valys aanvraagformulier kunt u hier aanvragen of doe uw aangifte digitaal hier.

Naast een Valyspas kunt u voor Valys Vrij ook een Valys Treinpas gebruiken. Heeft u al een Valyspas, dan kunt u hier de Valys Treinpas aanvragen. U ontvangt uw eigen pas én een begeleiderspas dan thuis.

De Valys Treinpas is aanvullend op uw gewone Valyspas. U heeft beide passen nodig als u op reis gaat en begeleiding wenst. De Valys Treinpas kunt u meteen gebruiken: u hoeft uw pas niet te activeren. U dient wel in en uit te checken bij de incheckpunten op het station. Dit geldt ook voor de begeleiderspas. Wij maken u er op attent dat u zelf verantwoordelijk bent voor het juiste gebruik van de treinpassen. De Valys Treinpas en Valys begeleiderspas zijn bedoeld om u te faciliteren in het reizen met Valys Vrij, de dienstverlening waarbij u taxi en trein kunt combineren en Valys uw reis continu monitort. Het is niet toegestaan de Valys Trein- en begeleiderspas buiten Valys Vrij om te gebruiken. U mag de Valys Trein- en begeleiderspas dus niet gebruiken voor treinreizen die geen deel uitmaken van Valys Vrij. Dit geldt ook voor reizen per bus, tram en metro. Bij misbruik van de Valys Trein- en begeleiderspas worden de kosten in rekening gebracht. 

Voor informatie over het Hoog Persoonlijk Kilometerbudget (HPKB) kunt u terecht op de website van HoogPKB. Indien u in aanmerking komt, kunt u hier digitaal een Hoog Persoonlijk Kilometerbudget aanvragen.