Om met Valys te kunnen reizen, heeft u eerst een persoonlijke Valyspas nodig.

U kunt deze eenvoudig digitaal of schriftelijk aanvragen.

U komt in aanmerking voor een Valyspas als u minimaal één van de volgende (bewijs)documenten heeft:

  • bewijs van de gemeente dat u recht heeft op Wmo-vervoer (bijv. Wmo-regiotaxipas);

  • bewijs van de gemeente dat u recht heeft op een Wmo-(rij)hulpmiddel (bijv. Wmo-rolstoel of -scootmobiel);

  • gehandicaptenparkeerkaart;

  • OV-Begeleiderskaart van Argonaut;

  • verklaring van de gemeente dat er noodzaak is voor bovenregionaal vervoer zonder bovenstaande documenten.

In de laatste verklaring dient in ieder geval te staan:

  • Wat is de mobiliteitsbeperking?

  • Waarom komt de aanvrager niet in aanmerking voor een reguliere Wmo-voorziening?

Voldoet u hieraan? Klik dan hier om een Valyspas aan te vragen.