Klacht indienen

Klachten over Valys kunt u indienen tot uiterlijk zes weken na de datum van de rit waarover uw klacht gaat. Klachten die niet tijdig binnen zijn, worden niet meer in behandeling genomen.

Klachten kunnen op de volgende manieren worden ingediend:


Procedure

Beschrijf uw klacht zo duidelijk mogelijk en vermeld de datum en het tijdstip van de reservering/rit waarover uw klacht gaat. Geef ook uw naam, adres, telefoonnummer en uw pasnummer door.

De Valys Klantenservice registreert de klacht en wint informatie in bij de betrokken partijen. Nadat alle betrokken partijen gehoord zijn, bepaalt de Valys Klantenservice of de klacht gegrond is.

Indien de klacht gegrond is, wordt bekeken of deze binnen de compensatieregeling valt. Op het moment dat dit het geval is, wordt de ritprijs niet in rekening gebracht en worden de kilometers niet van uw PKB afgeschreven. De Valys Klantenservice stelt u schriftelijk via e-mail of telefonisch op de hoogte van de afhandeling van de klacht. Klachten worden binnen 5 werkdagen afgehandeld.


Niet tevreden over de afhandeling?

Meent u dat de klacht niet naar tevredenheid is afgehandeld, dan kunt u de klacht vervolgens voorleggen aan de Geschillencommissie Zorgvervoer en Taxi via Postbus 19365, 2500CJ Den Haag of per e-mail info@tx-keur.nl t.a.v. Geschillencommissie Zorgvervoer en Taxi. De uitspraak van deze Geschillencommissie is bindend.