Het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) is opdrachtgever van Valys. Als Valyspashouder krijgt u jaarlijks een persoonlijk kilometerbudget (PKB). Binnen uw PKB reist u tegen een gesubsidieerd kilometertarief.

In 2024 is het standaard PKB 700 kilometer.

Het kilometertarief hierbinnen is €0,268.

Het kilometertarief buiten uw PKB is €1,624.


Persoonlijk kilometer budget

Iedere Valyspashouder heeft in elk geval recht op het standaard persoonlijk kilometer budget (PKB). De hoogte van uw PKB in het jaar van aanmelding, is afhankelijk van de maand waarin u zich aanmeldt. Als u zich bijvoorbeeld in mei aanmeldt, krijgt u nog voor acht maanden kilometerbudget, dus 8/12e deel van uw totale PKB. Vanzelfsprekend krijgt u het jaar daarop het volledige PKB. Indien u een zeer ernstige mobiliteitsbeperking heeft én geen gebruik kunt maken van openbaar vervoer of geen andere reismogelijkheden heeft, kunt u nagaan of u in aanmerking komt voor een Hoog PKB. Het Hoog PKB voor 2024 is 2.350 kilometer. De hoogte van de PKB's wordt elk jaar vastgesteld door het ministerie van VWS.


Gratis begeleider en voordelige reisgenoten

U mag bij uw reizen met Valys altijd gratis een begeleider meenemen. Bovendien kunnen nog maximaal twee reisgenoten mee tegen betaling van hetzelfde gereduceerde tarief van €0,268 per kilometer. Uw reisgenoten moeten wel op hetzelfde punt in- en uitstappen. Bij het boeken van een Valysreis geeft u aan of, en zo ja, hoeveel reisgenoten u meeneemt.