In dit bericht informeren wij u over de versoepelingen ten aanzien van het reserveren van uw Valys-reis. Deze versoepelingen gaan in per 1 juli 2024.

De versoepelingen

Vanaf maandag 1 juli als volgt:

Wilt u reizen op maandag, dinsdag, woensdag en donderdag?

Reserveer uw heen- en terugreis minimaal 8 uren voor aanvang van uw reis.

Bijvoorbeeld: U wilt om 10.00 uur ’s ochtends reizen. Reserveer dan telefonisch uiterlijk om 1.00 uur in de nacht. Online kunt u nog tot 2.00 uur ’s nachts reserveren.

Bijvoorbeeld: U wilt om 16.00 uur ’s middags reizen. Reserveer dan telefonisch uiterlijk om 8.00 uur in de ochtend. Online kunt u ook tot 8.00 uur in de ochtend reserveren.

Houdt er rekening mee dat wanneer u na 21.00 uur ’s avonds boekt voor de volgende weekdag of op de dag zelf, wij €3,00 boekingskosten in rekening brengen.

Wilt u vertrekken op vrijdag, zaterdag of zondag tussen 6.00 en 8.00 uur?

Reserveer uw heen- en terugreis uiterlijk om 18.00 uur op de avond voordat u reist.

Wilt u vertrekken op vrijdag, zaterdag of zondag na 8.00 uur?

Reserveer uw heen- en terugreis uiterlijk om 21.00 uur op de avond voordat u reist.

Mogelijkheden om een reis te reserveren:

Telefonisch 0900 9630

7 dagen per week van 6.00 uur ’s morgens tot 1.00 uur ’s nachts

Online via Mijn Valys https://mijnvalys.nl/

Online via Mijn Vita Mobiliteit https://mijn.vitamobiliteit.nl/

Tijdig reserveren

Weet u al eerder wanneer u wilt reizen? Reserveer dan direct. Het helpt ons en onze vervoerders enorm als u uw reizen, ondanks de versoepelingen, zo ver als mogelijk van te voren boekt. Dit stelt ons in staat om alle reizen zo goed mogelijk in te plannen.

Noodzakelijke reizen

Mocht u als gevolg van een onvoorziene omstandigheid niet tijdig kunnen reserveren, dan doen wij uiteraard onze uiterste best om u alsnog te helpen. Voorbeelden van onvoorziene omstandigheden zijn: een bezoek aan een familielid in het ziekenhuis of eerdere of latere terugkeer van een vakantie.

De toekomst

De komende tijd evalueren wij het effect van de maatregelen regelmatig met onze vervoerders, het ministerie van VWS en met verschillende cliënten- en belangenorganisaties. Waarbij wij er naar streven om in kleine stappen de maatregelen steeds verder te versoepelen zonder daarbij de voorspelbaarheid en betrouwbaarheid uit het oog te verliezen.

Tot slot

Wij hopen dat deze versoepeling u meer flexibiliteit in uw reisbehoefte biedt en hopen op uw begrip voor de situatie. Zodra wij mogelijkheden zien tot het nemen van een nieuwe stap in de versoepelingen, informeren wij u hierover.

Eigen bijdrage Valys per 1 januari 2024

Valyspashouders ontvangen jaarlijks een Persoonlijk Kilometerbudget (PKB). Binnen dit PKB kan een pashouder reizen tegen een vast bedrag per kilometer, dit is de eigen bijdrage. In 2024 wordt de eigen bijdrage, in opdracht van het ministerie van VWS, verhoogd. In dit artikel leest u meer over de hoogte van de eigen bijdrage en leggen wij uit waarom de eigen bijdrage verhoogd wordt.

Eigen bijdrage

De eigen bijdrage per kilometer binnen het PKB is op dit moment €0,22 per kilometer. Met ingang van 1 januari 2024 wordt de eigen bijdrage verhoogd naar €0,268 per kilometer. Deze verhoging geldt alleen voor de kilometers die binnen het PKB verreisd worden. De eigen bijdrage voor reiskilometers die buiten het PKB verreisd worden is vanaf 1 januari 2024: €1,624 per kilometer.

Reden verhoging

Valys is een collectief vervoerssysteem voor mensen die niet geheel (meer) zelfstandig met het OV kunnen reizen. De eigen bijdrage van Valys is in 2022 voor het eerst sinds 2014 verhoogd om de kosten voor een Valysreis meer in lijn te brengen met het OV. Deze verhoging heeft het verschil in kosten dat door de jaren heen ontstaan is echter niet volledig verholpen. Daarom is de eigen bijdrage voor 2024 opnieuw verhoogd.

U kunt zich via dit formulier inschrijven op onze digitale nieuwsbrief.

Reizen met Valys tijdens de feestdagen

Het einde van 2023 nadert, dit betekent dat de feestdagen voor de deur staan. Net als andere jaren gelden er aangepaste reserveringstijden voor 24, 25 en 26 december en zijn er aangepaste reistijden op 31 december en 1 januari.

Reizen op 24, 25 en 26 december

Als u wilt reizen tijdens de kerstdagen, dan dient u zowel uw heen- als uw terugreis uiterlijk op dinsdag 19 december te reserveren. Daarna is het niet meer mogelijk om een reis te reserveren voor de kerstdagen. Het eerder reserveren stelt ons in staat om uw reis zo goed mogelijk in te plannen. Het is in deze periode erg druk op ons callcenter, houdt daarom rekening met een langere wachttijd aan de telefoon. U voorkomt wachttijd aan de telefoon door uw reis gemakkelijk en snel online te bestellen via: Mijn Vita Mobiliteit of Mijn Valys. Wilt u een reis bestellen voor 2024? Dat is mogelijk vanaf woensdag 20 december.

Reizen rondom de jaarwisseling

Gaat u reizen rondom de jaarwisseling, houdt u dan rekening met de aangepaste reistijden. Op 31 december dient u om uiterlijk 20.00 uur op plaats van bestemming te zijn. Wilt u reizen op 1 januari? Dan is de eerst mogelijke vertrektijd 9.00 uur.Houdt u er rekening mee dat er nog steeds aangepaste reserveringstijden gelden voor reizen buiten deze dagen. Meer informatie daarover vindt u hier.